PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Cykl warsztatów dla MŚP


KPK PB UE we współpracy z siecią Enterprise Europe Network organizuje cykl warsztatów z możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy Programów Ramowych. Warsztaty odbędą się: 12 września br w Krakowie (Ośrodek EEN - Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Krakowskiej), 4 października w Łodzi (Ośrodek EEN - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz 5 października w Bydgoszczy (Ośrodek EEN - Toruńska Agencja Rozwoju regionalnego S.A).

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.kpk.gov.pl w zakładce „Imprezy"

5-6 września 2011 Gdańsk: Dzień brokerski dedykowany technologiom środowiskowym


W dniach 5-6 września 2011 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja oraz dzień brokerski dedykowany technologiom środowiskowym i nawiązaniu współpracy m.in.: ekoinnowacjom w obszarach recyclingu, budownictwa oraz eko-efektywności.

 

Szczegółowa agenda spotkania oraz rejestracja dostępne na stronie:

http://www.b2match.eu/envtechgdansk2011

 

II Kongres Mobilności Aktywnej


Serdecznie zapraszamy do udziału w  jest II Kongresie Mobilności Aktywnej, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 29 i 30 września 2011 r.


Konferencja Innovation for Digital Inclusion - Gdańsk


 W dniach 5 -7 Października, w Gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się pierwsza edycja europejskiej konferencji  "Innowacje dla Integracji Cyfrowej". Wydarzenie to jest organizowane w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konsultacje kształtu wytycznych UE dotyczących sieci szerokopasmowych


W ramach Europejskiego Portalu Sieci Szerokopasmowych (http://broadbandeurope.wordpress.com/) stworzono możliwość konsultacji przyszłego kształtu europejskich wytycznych wdrażania sieci szerokopasmowych w całej UE. Konsultacje będą trwały do 31 Sierpnia br.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56