PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej - Green Power 2011


W dniach 5-6 października 2011 r. w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej - Green Power 2011. Kongres zgromadził przedstawicieli polityki, nauki i biznesu i był okazją do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. 

Nowe europejskie instrumenty finansowe dla polskich przedsiębiorców!


Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową w dniu 10 października 2011 r. godz. 10.00 - Warszawa, ul. Smolna 6, Klub Bankowca
 
Podpisanie z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (Luksemburg) umów poręczeniowych przez dwóch nowych polskich Pośredników Finansowych Programu CIP sprawia, że Polska znalazła się w czołówce krajów - beneficjentów systemu poręczeń SMEG dostępnego w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).
Szczegóły dotyczące możliwości preferencyjnego finansowania MŚP przedstawią na konferencji nowi Pośrednicy Finansowi CIP.

Finansowanie małych firm w regionach - 21 września br.


21 września we Wrocławiu odbyła się konferencja „Instrumenty inżynierii finansowej a rozwój MŚP” zorganizowana przez Business Centre Club, Zachodnią Izbę Gospodarczą oraz Dolnośląski Fundusz Gospodarczy. Oprócz prezentacji i oceny aktualnie dostępnych polskim przedsiębiorcom unijnych instrumentów zwrotnych debatowano nt. optymalnych rozwiązań dla biznesu na czas turbulencji w gospodarce oraz o modelach możliwych instrumentów po 2014r.

Konferencja „Otwarte dni innowacji dla MŚP w centralnej i wschodniej Polsce” 20.09.2011


W  dniu 20 września 2011 r. W Warszawie, w ramach projektu Innoboost, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała konferencję „Otwarte dni innowacji dla MŚP w centralnej i wschodniej Polsce”. Spotkanie to adresowane było do przedsiębiorców z całej Polski zainteresowanych problematyką innowacyjności. W trakcie tego spotkania, z udziałem ok. 300 przedsiębiorców,  uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania innowacjami w firmie, finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych  i prywatnych oraz doświadczeń w zakresie transferu technologii.

IV Form Liderów Banków Spółdzielczych – 19-20 września 2011 r.


W dniach 19-20.09.2011 r. w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych organizowane przez Związek Banków Polskich. Podczas obrad zaproszeni goście dyskutowali będą na temat: „Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki”. Na różnych panelach tematycznych uczestnicy zastanawiali się m.in. nad wyzwaniami stojącymi przed bankowością spółdzielczą, analizowali co udało się, a co nie udało się zrobić w bankowości spółdzielczej. Omawiane były również kierunki pożądanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banku spółdzielczych i ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56