PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Europejski Fundusz Inwestycyjny - zaproszenie do współpracy w ramach RSI (Risk Sharing Instrument for R&D&I driven SMEs and small mid-caps)


Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zaprasza do współpracy instytucje finansowe z krajów członkowskich i stowarzyszonych w ramach RSI (Risk Sharing Instrument for Research & Development & Innovation driven SMEs and small mid-caps).

15-17 listopada 2012 r. Uniwersytet Stanforda: Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium


W dniach 15-17 listopada 2012 na Uniwersytecie Stanforda w Dolinie Krzemowej w Kalifornii odbędzie się Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium poruszające tematy nauki, technologii i finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w kontekście istotnym dla Polski. Sympozjum organizowane jest przez US-Polish Trade Council (USPTC, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy) we współpracy z Polish-American Engineers Club of Silicon Valley oraz Radą Inżynierów Polskich Ameryki Północnej.

Konkurs CIP-Eco-Innovation-2012 już otwarty!


W tegorocznym konkursie na projekty ekoinnowacyjne wnioski można składać od 8 maja 2012 r. do 6 września 2012r. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla innowacyjnych pod względem ekologicznym produktów, technik, usług i procesów, które mają na celu zapobieżenie oddziaływaniu na środowisko lub ograniczenie go, bądź które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów. Planuje się, że dofinansowanie otrzyma około 50 projektów.

Zgłoś się jako ekspert oceniający wnioski


Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji serdecznie zaprasza wszystkich chętnych ekspertów do współpracy w ramach oceny wniosków dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Rejestracja na szkolenia w ramach projektu Transport Learning rozpoczęta!


Urząd Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie zrównoważonego transportu.

Szkolenia te organizowane są jako element Projektu Transport Learning realizowanego w ramach Programu "Inteligentna Energia - Europa".

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56