PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Co z tymi poręczeniami? Wrocław, 6 listopada 2012 r.


Wrocław, 6 listopada 2012 r. konferencja pt. „Co z tymi poręczeniami? – Giełda produktów finansowych i poręczeniowych dla Klientów banków spółdzielczych.”
 
Celem będzie dyskusja nad funkcjonującym obecnie systemem pożyczek i poręczeń dla MŚP z perspektywy bankowości spółdzielczej, współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Lokalnymi Funduszami Poręczeniowymi oraz możliwości jakie stwarza inicjatywa JEREMIE. 

Zaproszenie do współpracy w Sieci organizacji wspierających rozwiązania ICT na rzecz osób starszych


Jeśli interesujecie się Państwo problematyką funkcjonowania osób starszych w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz tym jak pomóc im w pełni korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, to zapraszamy do przyłączenia się do Sieci AgeingWell.

FORUM KORPORACYJNE 2012 - 29 października 2012, Warszawa, Hotel Intercontinental


W dniu 29 października 2012 r. w Warszawie (Hotel Intercontinental, ul. E. Plater 49) odbędzie się FORUM KORPORACYJNE 2012, w którym  Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego pełni rolę Partnera.
 
Tegoroczna edycja FORUM poświęcona będzie zagadnieniu „Finansowania ekspansji zagranicznej polskiego biznesu”.
W sesji IV programu FORUM, zatytułowanej „Oprzyrządowanie przedsiębiorcy w działalności na rynkach zagranicznych”, przedstawiony zostanie temat „CIP dla MŚP w obrocie zagranicznym”.

Kraków, 12 października 2012 r.- Małopolskie Targi Innowacji


W dniu 12 października 2012 r. w Krakowie, w ramach kolejnej edycji  Małopolskich Targów Innowacji , odbędzie się panel dyskusyjny pt.: "Innowacje zmieniają świat - jakie są szanse na zmianę Małopolski?". Panel zorganizowany będzie w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25.

XVIII Polskie Forum Finansowe Twoje Pieniądze 2012, Warszawa, 11-13 października 2012 r., PKiN


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego zaprasza do udziału w kolejnej edycji Polskiego Forum Finansowego Twoje Pieniądze 2012, które odbędzie się w dniach 11-13 października 2012 r. w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej).
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56