PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

10 stycznia 2013: Zapraszamy na Boomerang pod tytułem "NCN bez tajemnic"


Gościem Boomeranga w Krakowie będzie Prof.  dr hab. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Prof. A. Jajszczyk opowie o kulisach pracy w NCN oraz o swoich planach i wizjach rozwoju tej placówki.

Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach brokerskich w Dusseldorfie


W dniach 7-8 marca 2013 w Dusseldorfie już po raz 5-ty odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie Successful R&I in Europe 2013, 5th European Networking Event Take off for Horizon 2020".

Zaproszenie do współpracy w Sieci wspierającej zorientowane na klienta rozwiązania ICT w sektorze publicznym


Konsorcjum realizujące projekt Net-Eucen zaprasza podmioty zainteresowane problematyką wdrażania nowoczesnych usług w sektorze publicznym, opartych o podejście user-centric design do przyłączenia się do Sieci Net-Eucen.

Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce,2012 - 19 grudnia 2012 r. - relacja


19 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie wszystkich środowisk interesariuszy instrumentów zwrotnych. Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, marszałkowie województw, bankowcy, rynek kapitałowy, i kluczowe organizacje przedsiębiorców z kraju i zagranicy spotkali się żeby ocenić dotychczasowe postępy we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej UE i rekomendować rozwiązania pod nowe programy. 

Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce, 2012 - 19 grudnia 2012


19 grudnia 2012 r. - Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce 2012, pt."INSTRUMENTY ZWROTNE 2007-2013 – NA PÓŁMETKU I W PERSPEKTYWIE – 2014-2020
miejsce konferencji - Warszawa, ul. Wspólna 2/4 (Sala Kinowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

W imieniu Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP – organizatorów DNIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE. 2012 pragniemy zaprosić Państwa na konferencję pt. „Instrumenty zwrotne 2007-2013 – na półmetku i w perspektywie – 2007-2014”, która odbędzie się 19 grudnia w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56