PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

19 lutego 2013 Kraków: RESEARCH 2013 - Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych


 Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach 'RESEARCH 2013' - Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości".

 
Organizatorzy:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości"

Krajowe Dni Informacyjne - Program IEE w 2013 r.


W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Programu "Inteligetna Energia - Europa" (IEE) serdecznie zapraszamy na cykl Krajowych Dni Informacyjnych.

Bruksela, 9 stycznia 2013 r. - spotkanie przedstawicieli PE i KE z organizacjami rynku finansowego


9 stycznia br. dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego uczestniczył w Brukseli w spotkaniu organizacji rynku finansowego i regulatorów (Parlament Europejski i Komisja Europejska) ws. oceny stanu i rozwoju dostępu do  finansowania dla MŚP w Europie. Na spotkaniu zaprezentowano w tej sprawie tzw. Raport De Backera. Organizacje przedsiębiorców podnosiły konieczność rewitalizacji dialogu pomiędzy instytucjami finansowymi, szczególnie bankami, a przedsiębiorcami oraz na zbudowanie nowego podejścia do oceny i wyceny ryzyka. Instytucje finansowe podniosły konflikt regulacji i oczekiwań z jednej strony zwiększenia akcji finansowej z drugiej zaostrzenia reguł ostrożnościowych. Bankowcy przestrzegli przed ryzykiem przeregulowania rynku finansowego, które może skutkować ograniczeniem akcji kredytowej i wzrostem bezrobocia. 

Boomerang z ekspertami KPK PB UE – zapraszamy do udziału!


24 stycznia 2013 r. odbędzie się kolejne z cyklu interaktywnych spotkań – Boomerang – „Co nowego na Horyzoncie 2020 dla współpracy nauka – przemysł?”. Gośćmi będą Anna Wiśniewska oraz Grażyna Omarska – eksperci KPK PB UE. Podczas rozmowy poruszone zostaną następujące tematy: Czym właściwie jest Horyzont 2020? Jaki jest jego budżet, cele i założenia? Jakie możliwości oferuje dla współpracy nauki z przemysłem? Czy i jak Horyzont 2020 wspiera przedsiębiorczość akademicką i mobilność naukowców?

Konferencja „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla ‘zielonej wyspy’”. 23.01.2013r.


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP jako Partner wspierający zaprasza do udziału w konferencji „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla ‘zielonej wyspy’”. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 o godz. 11.00 w Sali 30. Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Gospodarcza i Związek Banków Polskich. Organizację wspiera również Kancelaria Bird&Bird.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56