PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

15 kwietnia 2013 r., Warszawa - Inauguracja Kampanii Informacyjnej dla biznesu


W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)- „Instrumenty Finansowe dla MSP” oraz Partnerów: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowej Izby Gospodarczej, a także Patronów Honorowych- Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego i Komisji Europejskiej, serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i organizacje otoczenia biznesu  na cykl konferencji regionalnych pt. ”Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”

20 marca 2013 r. w Warszawie - Jak nie dotacje to co? spotkanie dla przedsiębiorców


Przedsiębiorców z grupy MŚP zapraszamy na spotkanie:

Jeśli nie dotacje to co? Instrumenty finansowe i wsparcie doradcze dla firm 

Spotkanie,  organizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, odbędzie się w dniu 20 marca 2013 r. w Warszawie, ul. Żurawia 3/5 (sala konferencyjna CPI FE) , w godzinach 10:00 – 15:00.

7-8 marca 2013 Dusseldorf: skuteczny networking w ramach Successful R&I 5th European Networking Event


Nadrenia Północna-Westfalia (NRW) jest 18-milionowym regionem Niemiec, o największej koncentracji uniwersytetów i ośrodków badawczych w Europie. Jest tu wytwarzane ok. 22% niemieckiego PKB. Największe miasta to m.in.: Düsseldorf, Kolonia, Dortmund, Essen, Duisburg, Wuppertal i Bonn. W Dusseldorfie po raz piąty odbyło się wydarzenie wspierające współpracę międzynarodową - „European Networking Event”.

Dzień informacyjny - 7 konkurs ICT PSP, Łódź


W dniu 19 marca 2013 r, w urzędzie Miasta Łodzi odbędzei się dzień informacyjny poświęcony ostatniemu już, 7 konkursowi w ramach programu ICT PSP.

1-3 marca 2013 r. Warszawa: Warsaw Service Jam


 W dniach 1 -3 marca 2013 r. w Warszawie odbędzie się Warsaw Service Jam - pierwsza lokalna edycja ogólnoświatowego wydarzenia Global Service Jam. Wydarzenie będzie stanowiło doskonałą możliwość zapoznania się i przetestowania w praktyce nowoczesnych metod design thinkingu i prototypowania.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56