PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Aktualności i wydarzenia


II Konwencja Badań i Innowacji „Czas na rozwój polskich technologii – od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020” Warszawa, 28-29 listopada 2013 r.

 

 

Szanowni Państwo!

W dniu 29 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się II Konwencja Badań i Innowacji "Czas na rozwój Polskich Technologii - od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020". Konwencja organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, a honorowy patronat nad nią objęły Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB są partnerami wydarzenia.

Tegoroczne wydarzenie dedykowane będzie zaprezentowaniu strategicznych polskich technologii, podsumowaniu polskiego uczestnictwa i osiągnięć w 7. Programie Ramowym, prezentacji Horyzontu 2020 w kontekście szans dla Polski, jak również omówieniu krajowych i międzynarodowych instrumentów finansowych dostępnych dla innowacyjnych projektów. Konwencji będzie towarzyszyła wystawa strategicznych polskich technologii. Wydarzenie zaplanowane jest dla 300 przedstawicieli świata nauki, przemysłu, polityki i finansów. Konwencja odbędzie się w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

W ramach Konwencji, w dniu 28 listopada 2013 r. wyłonieni zostaną laureaci 6. edycji Nagrody Kryształowej Brukselki przyznawanej naukowcom i przedsiębiorstwom za wybitne osiągnięcia w promocji i realizacji programów badawczych Unii Europejskiej. Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach: dla najlepszego zespołu badawczego, najlepszego przedsiębiorstwa oraz indywidualnych naukowców.

Szczegółowy program oraz rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie: http://www.kpk.gov.pl/konwencja2013/index.html

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa!

Zespół
KPK PB UE