PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Europejski Fundusz Inwestycyjny - zaproszenie do współpracy w ramach RSI (Risk Sharing Instrument for R&D&I driven SMEs and small mid-caps)

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zaprasza do współpracy instytucje finansowe z krajów członkowskich i stowarzyszonych w ramach RSI (Risk Sharing Instrument for Research & Development & Innovation driven SMEs and small mid-caps).

 

Termin składania wniosków - 30.09.2013 r. (może zostać skrócony - informacja ukaże się wtedy na stronie http://www.eif.org w sekcji poświeconej RSI).

 

Jednym ze sposobów wspierania europejskiego potencjału w dziedzinie badań i innowacji jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do funduszy. Komisja Europejska (KE) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ściśle współpracują nad wdrażaniem uruchomionego w 2007 r. Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (Risk Sharing Finance Facility - RSFF).

 

RSI jest instrumentem gwarancyjnym zarządzanym przez EFI i stanowi wydzieloną część w ramach RSFF. Został ustanowiony na mocy podpisanego przez przedstawicieli KE i EBI w dniu 5 grudnia 2011 r. aneksu do umowy dotyczącej wdrażania RSFF.

 

RSI ma na celu poprawę dostępu do finansowania innowacyjnych MŚP oraz małych Mid-Caps (zatrudniających mniej niż 500 pracowników). Stanowi uzupełnienie do RSFF dedykowanego głównie do dużych przedsiębiorstw i Mid-Caps. Gwarancje w ramach RSI udzielane będą przez EFI dla wybranych pośredników finansowych. RSI połączy zasoby budżetowe UE (7PR) oraz fundusze EFI w celu podzielenia ryzyka związanego z udzielaniem gwarancji na kredytowanie projektów badawczych i innowacyjnych prowadzonych przez MŚP oraz małe Mid-Caps.

Więcej informacji na stronie:

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm?lang=-en