PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Komisja Europejska przyznała gwarancję dla Alior Banku S.A. na finansowanie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. 
Do końca grudnia br. zostanie podpisana umowa pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a Alior Bankiem S.A. w ramach „Programu na rzecz konkurencyjności i innowacyjności (CIP) 2007-2013”. 
Podsumowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013-Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
 
16 grudnia br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie siedmioletniej działalności 
Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013-Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zapowiedź kontynuacji prac KPK w ramach nowego Programu ramowego na rzecz Przedsiębiorców i MŚP 2014-2020 (COSME).

Nowy program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP - COSME został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 20 listopada br, a już 5 grudnia zatwierdziła go Rada Unii Europejskiej.

Budżet na siedem lat 2014-2020 wyniesie 2,3 mld. euro w cenach bieżących.
W dniu 28 listopada 2013 r., w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja "Europejski Tydzień MŚP w Polsce. EUROPEJSKIE PROGRAMY WSPARCIA BIZNESU W POLSCE - DZIŚ I JUTRO”.  
 
Konferencja została  zorganizowana pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Wydarzenie stanowiło część obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP. Jednocześnie spotkanie to było okazją do podsumowania wyników kończącego się Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).
29 listopada br. Wiceprezes, Minister Gospodarki, Janusz Piechocińskie wręczył Związkowi Banków Polskich nagrodę za zwycięstwo w eliminacjach krajowych w ramach Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013- w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”. 
Strona : | [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Sposób aplikowania
Pliki do pobrania