PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia
MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020. Ich uczestnictwo będzie finansowane zwłaszcza za pomocą nowego instrumentu MŚP. Mechanizm ten przyczyni się do stworzenia nowych możliwości biznesowych, dopasowanych do wyzwań społecznych. Ponadto, wzmocni produktywność i innowacyjność MŚP, dzięki czemu będą mogły one rozwijać swoją działalność.
Jakie są cele Programu COSME?

 

COSME ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

- poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- poprawę dostępu do rynków wewnątrz Unii, ale także na poziomie globalnym,

- poprawę warunków ramowych działalności przedsiębiorstw oraz

- promowanie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

18 grudnia br. eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego przeprowadzili szkolenie dla pracowników biur regionalnych w Brukseli. Spotkanie dotyczyło podsumowania uczestnictwa polskich regionów w 7. Programie Ramowym oraz Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). W czasie spotkania wygłoszono również prezentacje dotyczące szans polskich małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (Horyzont 2020 i COSME). Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem w Brukseli, podkreślono dobre efekty dotychczasowej współpracy pomiędzy siecią KPK, biurami regionalnymi a urzędami marszałkowskimi w kraju. Efektem spotkania będzie przeprowadzenie na terenie Polski serii seminariów w lutym 2013 roku adresowanych do MŚP "Wsparcie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Jak aplikować o projekt i zdobyć dofinansowanie".

 

Szczegóły już wkrótce na stronie www.kpk.gov.pl oraz www.cip.gov.pl

 

 

Szanowni Państwo!

W dniu 29 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się II Konwencja Badań i Innowacji "Czas na rozwój Polskich Technologii - od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020". Konwencja organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, a honorowy patronat nad nią objęły Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB są partnerami wydarzenia.
Strona : | [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15