PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Programy szczegółowe CIP - EIP


PROGRAM NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

(Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP)

Celem Programu jest wsparcie innowacyjności sektora MSP, w szczególności:

? ułatwienie dostępu do finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności MSP

? tworzenie środowiska sprzyjającego współpracy między małymi, średnimi przedsiębiorcami, zwłaszcza współpracy transgranicznej i międzynarodowej

? wspieranie działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, w tym innowacji ekologicznych

? promocja kultury przedsiębiorczości i innowacyjności

? promocja i wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością

 

Cele te realizowane będą przy wykorzystaniu następujących instrumentów:

? wspólnotowe instrumenty finansowe dla MSP

? usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacyjność

? system wsparcia dla innowacji w biznesie

? wspieranie innowacji proekologicznych

? analiza, rozwój i koordynacja z polityką państw uczestniczących w programie