PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Dzień Informacyjny 4 konkursu w Programie CIP-ICT PSP - 2 lutego 2010 r., Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" zapraszają 2.02.br. na Dzień informacyjny Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme - ICT PSP), który jest jednym z komponentów Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Programme - CIP).

 

Podczas dnia informacyjnego przedstawione zostaną zagadnienia związane z 4 konkursem dla wnioskodawców (CIP-ICT PSP-2010-4):

 

Temat 1: ICT na rzecz wydajności energetycznej i mobilności

Temat 2: Biblioteki cyfrowe

Temat 3: ICT na rzecz zdrowia i społecznej spójności

Temat 4: Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług on-line w miastach

Temat 5: ICT na rzecz poprawy usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw

Temat 6: Wielojęzyczny Internet

 

Poza tym omówione zostaną formalne aspekty uczestnictwa w Programie CIP-ICT PSP oraz procedury przygotowania wniosków aplikacyjnych.

Szczegółowa agenda spotkania do pobrania:

http://www.kpk.gov.pl/pliki/10668/Zaproszenie_Dzien%20Informacyjny%20CIP-ICT%20PSP.pdf

 

Dzień informacyjny odbędzie się 2.02.br, w Warszawie, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5 b (mapka dojazdu w załączeniu).

 

Udział w dniu informacyjnym jest bezpłatny.

 

Więcej informacji (wstępna agenda oraz formularz rejestracyjny) znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3879

Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Małgorzata Gliniecka

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa

Tel.: (48 22) 828 74 83 wew. 444