PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Boomerang z ekspertami KPK PB UE – zapraszamy do udziału!

 24 stycznia 2013 r. odbędzie się kolejne z cyklu interaktywnych spotkań – Boomerang – „Co nowego na Horyzoncie 2020 dla współpracy nauka – przemysł?”. Gośćmi będą Anna Wiśniewska oraz Grażyna Omarska – eksperci KPK PB UE. Podczas rozmowy poruszone zostaną następujące tematy: Czym właściwie jest Horyzont 2020? Jaki jest jego budżet, cele i założenia? Jakie możliwości oferuje dla współpracy nauki z przemysłem? Czy i jak Horyzont 2020 wspiera przedsiębiorczość akademicką i mobilność naukowców?

 

Będzie to niepowtarzalna okazja, aby zadać pytania na temat nowej perspektywy finansowej. Zapraszamy wszystkich chętnych – naukowców, przedsiębiorców, studentów, a także innych zainteresowanych składaniem i realizowaniem projektów międzynarodowych.

 

 

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2013 r. o godz.: 17:30 w Sali seminaryjnej Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Będzie ono transmitowane do Krakowa, Częstochowy, Łodzi, Torunia, Gdańska i Poznania.

 

Więcej informacji, oraz nagrania z poprzednich spotkań Boomernaga dostępne są na stronie:

http://top500innovators.org/boomerang.html

 

Zapraszamy!

Zespół Boomeranga