PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Informacja o programie szczegółowym - Beneficjenci programu


Istotną częścią Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji EIP jest komponent ?Instrumenty finansowe dla MSP", o budżecie 1,13 mld EUR. Komponent ten jest przeznaczony dla instytucji pośrednictwa finansowego takich jak banki, organizacje przedsiębiorstw leasingowych, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, fundusze venture capital czy anioły biznesu.

 

Program CIP nie zapewnia bezpośredniego finansowania MSP - zajmują się tym właśnie instytucje pośrednictwa finansowego. Dostępne w ramach programu instrumenty mają zachęcić te instytucje do zwiększenia finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - szczególnie tych innowacyjnych, o wysokim potencjale wzrostu.

 

W rezultacie program powinien ułatwić firmom w różnych fazach rozwoju (przy zakładaniu, w fazie startu i ekspansji oraz na etapie transferu przedsiębiorstwa) uzyskanie środków na inwestycje związane z wiedzą (innowacje i eko-innowacje, transfer technologii).