PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt

ICT PSP - Aktualności i wydarzenia


7-8 marca 2013 Dusseldorf: skuteczny networking w ramach Successful R&I 5th European Networking Event

Nadrenia Północna-Westfalia (NRW) jest 18-milionowym regionem Niemiec, o największej koncentracji uniwersytetów i ośrodków badawczych w Europie. Jest tu wytwarzane ok. 22% niemieckiego PKB. Największe miasta to m.in.: Düsseldorf, Kolonia, Dortmund, Essen, Duisburg, Wuppertal i Bonn. W Dusseldorfie po raz piąty odbyło się wydarzenie wspierające współpracę międzynarodową - „European Networking Event”. Jest ono corocznieorganizowane przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań (NRW) i ZENIT GmBH (PPP wspierające uczestnictwo regionu w programach europejskich). Obszary badawcze, na których skupiono się w 2013 r. to: ICT, energia, nanomateriały, zrównoważona gospodarka, zdrowie, biogospodarka oraz akcje Marii Skłodowskiej-Curie (ITN) w kontekście ostatnich konkursów 7PR oraz Horyzontu 2020. Uczestniczyło ponad 350 przedstawicieli nauki i przemysłu z kilkunastu państw Europy i świata. Najliczniej (poza gospodarzami) reprezentowana była Polska - 39 naukowców i przedsiębiorców. Polacy byli najczęściej obecni pośród prelegentów (wybranych przez organizatorów na podstawie przesłanych wcześniej propozycji prezentacji) – 14 badaczy przedstawiło swoje projekty naukowe i oferty współpracy. W odpowiedzi na zgłoszone organizatorom duże zainteresowanie nawiązywaniem współpracy zarówno ze strony Polaków jak i Niemców stworzono bardzo dobre warunki do rozmów bilateralnych.

 

Spotkanie otworzyła Komisarz ds. Badań, Innowacji i Nauki w Komisji Europejskiej - Marie Geoghegan-Quinn, która podkreśliła znaczenie Horyzontu 2020 we wzmacnianiu badań i innowacji europejskich.

 

KPK PB UE wspierało promocję wydarzenia oraz uczestnictwo polskich naukowców.

 

Więcej informacji oraz lista uczestników dostępne są na stronie:

http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=757