PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


30.06.2008 - seminarium "7. Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego - możliwości dla MSP"

Dnia 30.06.2008r w hotelu Radisson SAS w Warszawie odbyło się seminarium " 7. Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego - możliwości dla MŚP" zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W czasie spotkania eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawili możliwości uczestnictwa w projektach 7. Programu Ramowego dla firm, omówiono również zagadnienia synergii pomiędzy 7. Programem Ramowym a funduszami strukturalnymi i programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zapoznania się z doświadczeniami firmy Semicon, która z sukcesem uczestniczyła w kilku projektach finansowanych ze źródeł Programów Ramowych UE. Kontynuacją seminarium będą warsztaty przewidziane na dzień 12 września 2008r.

 

Program i prezentacje ze spotkania:

 

Część I

  1. Rozpoczęcie/Przedstawienie prelegentów
  2. Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 - p. Zygmunt Krasiński, KPK Programów Badawczych UE
  3. Możliwości uczestnictwa MSP w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej - p. Aneta Maszewska, KPK Programów Badawczych UE
  4. Jak przygotować poprawny wniosek do 7 Programu Ramowego - praktyczne porady i wskazówki - p. Małgorzata Snarska-Świderska, KPK Programów Badawczych UE
  5. Pytania uczestników/Dyskusja

Przerwa (30 min.)

Część II

  1. Jak przygotować budżet projektu - praktyczne porady i wskazówki - p. Barbara Trammer, KPK Programów Badawczych UE
  2. Dlaczego zdecydowaliśmy się na udział w projekcie - Programy ramowe z punktu widzenia przedsiębiorcy - Przedstawiciel firmy - beneficjenta programów ramowych
  3. Aspekty prawne, wzory umów - o czym należy pamiętać - p. Marta Kozal, KPK Programów Badawczych
  4. Pytania uczestników/Dyskusja
  5. Zakończenie seminarium