PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - SME Week - 2010


Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Week) 2010

 

Ponad 100 osób uczestniczyło w konferencji „Skuteczne wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw - nowe perspektywy", która odbyła się 26 maja 2010r w Warszawie. Celem konferencji było zaprezentowanie nowych perspektyw rozwoju innowacyjności w ujęciu globalnym, europejskim i krajowym, jak również zaprezentowanie nowych możliwości wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw. Tym razem wydarzenie dedykowane było decydentom i przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu.

 

Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne: Różne oblicza innowacji oraz Nowe możliwości dla działalności innowacyjnej. Wśród panelistów znaleźli się Jiri Plecity - Przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej, Wiceprezes PARP - Aneta Wilmańska, Prezes Związku Banków Polskich- Krzysztof Pietraszkiewicz, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego - Andrzej Siemaszko, Piotr Gębala - Prezes Krajowego Funduszu Kapitałowego. Sieć Enterprise Europe Network reprezentował Michał Polański, zaś czołowych ekspertów ds. innowacji: Prof. Dr hab. Andrzej Rabczenko - Dyrektor Centrum Transferu Technologii PW oraz Wojciech Pander, Wiceprezes Zarządu, Case Doradcy Sp. z o.o.