PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - SME Week - 2009


Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Week) 2009

 

W dniach 6 - 14 maja 2009r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbyła się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tej inicjatywy Krajowy Punkt Kontaktowy zorganizował we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Związkiem Banków Polskich konferencję - „Rozwój firm innowacyjnych w Polsce. Szanse i bariery".  Impreza odbyła się 12 maja, w Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.

 

 

W panelach dyskusyjnych zasiedli na przeciw siebie przedstawiciele administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, postacie ze świata nauki, bankowości i reprezentanci instytucji otoczenia biznesu. Dyskusja miała na celu znalezienie odpowiedzi na Pytania: czy w Polsce rzeczywiście istnieje rynek i zapotrzebowanie na produkty innowacyjne? Jakie są realia działalności innowacyjnych przedsiębiorstw? Jakie ułatwienia instytucjonalno - prawne należałoby wprowadzić?

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Adam Szejnfeld, Wiceminister Gospodarki; Przedstawiciel Komisji Europejskiej - Emmanuel Berck;  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezes ZBP, Małgorzata Krzysztoszek z PKPP Lewiatan, Andrzej Malinowski - Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich. Konferencja została objęta patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

 

Uczestniczący w konferencji przedsiębiorcy mieli możliwość, przez cały czas trwania imprezy, odbywania konsultacji z ekspertami dyżurującymi na  stoiskach z materiałami informacyjnymi.

 

Więcej o inicjatywie Europejski Tydzień MŚP:          

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/