PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


19 lutego 2013 Kraków: RESEARCH 2013 - Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych

 Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach 'RESEARCH 2013' - Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości".

Organizatorzy:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości"

 
Termin Konferencji:
19 lutego 2013 r., godz. 09:30

Miejsce:
Stara Aula, Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Do udziału w Konferencji RESEARCH 2013 zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki i biznesu. Spotkanie to poświęcone zostanie roli managera i biura wsparcia badań w zarządzaniu projektami badawczymi. Wystąpienia ekspertów i dyskusje w gronie uczestników pozwolą poruszyć szereg najistotniejszych kwestii, związanych z przyszłością managera badań i jej postępującą profesjonalizacją.

Wydarzeniom RESEARCH 2013, towarzyszyć będzie sesja plakatowa, poświęcona prezentacji ofert badawczych instytucji naukowych, których słuchacze uczestniczyli w studiach Zarządzanie Projektem Badawczym, prowadzonych przez uczelnie partnerskie Projektu. Podsumowaniem sesji będzie wyłonienie najbardziej atrakcyjnej - w ocenie uczestników konferencji - oferty badawczej.

Wszelkie informacje na temat Konferencji oraz szczegóły dotyczące rejestracji są dostępne na stronie http://zpb.edp.org.pl w zakładce Rejestracja.