PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


17-18.11.2008 Radom: Konferencja "Parki technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory technologiczne - przyszłość biznesu i nauki"

W dniach 17-18 listopada 2008r. w siedzibie Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Gospodarki zatytułowana "Parki technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory technologiczne - przyszłość biznesu i nauki". Podczas sesji II Konferencji "Możliwości wsparcia innowacyjnych przedsiębiorców w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) (Program CIP)" przedstawiciele KPK PB UE zaprezentowali założenia Programu CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe oraz CIP ICT PSP. W ramach konferencji zorganizowany został także stolik ekspercki przy którym przedstawiciele KPK udzielali konsultacji w zakresie Programu CIP EIP oraz CIP ICT PSP.

Sprawozdanie z konferencji: http://tinyurl.com/63ckr7