PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

250 mln zł w formie gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla Alior Banku S.A. na finansowanie start-up’ów.


Komisja Europejska przyznała gwarancję dla Alior Banku S.A. na finansowanie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. 
Do końca grudnia br. zostanie podpisana umowa pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a Alior Bankiem S.A. w ramach „Programu na rzecz konkurencyjności i innowacyjności (CIP) 2007-2013”. 

Warszawa, 16 grudnia 2013 r. - „7 lat minęło..."


Podsumowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013-Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

16 grudnia br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie siedmioletniej działalności 
Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013-Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zapowiedź kontynuacji prac KPK w ramach nowego Programu ramowego na rzecz Przedsiębiorców i MŚP 2014-2020 (COSME).

COSME - Program wsparcia dla MŚP zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę


Nowy program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP - COSME został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 20 listopada br, a już 5 grudnia zatwierdziła go Rada Unii Europpejskiej.

Budżet na siedem lat 2014-2020 wyniesie 2,3 mld. euro w cenach bieżących.

Relacja z konferencji podsumowującej Program ramowy CIP w dn. 28 listopada 2013 r.


W dniu 28 listopada 2013 r., w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja "Europejski Tydzień MŚP w Polsce. EUROPEJSKIE PROGRAMY WSPARCIA BIZNESU W POLSCE - DZIŚ I JUTRO”.  
 
Konferencja została  zorganizowana pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Wydarzenie stanowiło część obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP. Jednocześnie spotkanie to było okazją do podsumowania wyników kończącego się Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP nagrodzony przez Ministra Gospodarki i przez Komisję Europejską!29 listopada br. Wiceprezes, Minister Gospodarki, Janusz Piechocińskie wręczył Związkowi Banków Polskich nagrodę za zwycięstwo w eliminacjach krajowych w ramach Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013- w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”. 
Strona : [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56